नवीन किरकोळ विक्रेता(New Dealer Fertilizer) परवान्यासाठी अर्ज करा

1.किरकोळ विक्रेता परवाना (Dealer License) वर क्लिक करा जे वेलकम पेजवर (Fertilizer) खताच्याभागामध्ये आहे
तुम्हाला अर्ज करणे (apply online) चा फॉर्म दिसेल


2.किरकोळ विक्रेता(Retail Dealer) पर्याय निवडा आणि अधिकार (authority) जिल्हा निवडा आणि सबमिट बटनवर क्लिक करा
3. तुम्हाला कागदपत्रांची यादी दिसेल जी ऑन-लाइन(online) परवान्यासाठी अर्ज सबमिट करण्यासाठी लागते


3.सबमिट बटन वर क्लिक करा
तुम्हाला पुढील फॉर्म दिसेल


4.
 1. नवीन (New Comer)-जर तुमच्याकडे महाराष्ट्र सरकारने दिलेला (issue) परवाना असेल तर नो (No) वर क्लिक करा नाहीतर येस(Yes) वर क्लिक करा.
 2. फर्म/कंपनी/दुकान प्रकार (Firm/company/shop type)
   -कृपया खालीलपेकी एक निवडा:
  1. सरकारी(Government)
  2. सरकारच्या अधिपत्याखाली(Govt Undertaking)
  3. खाजगी(Private)
  4. सहकारी(Co Operative)
  5. कृषी सेवा केंद्र(Agro Service Center)
 3. परवान्याचा हेतू (Purpose of License)
   -कृपया खालीलपैकी परवान्याचा हेतू निवडा:
  1. कृषी (Agriculture)
  2. गृहस्थ (House Hold)
  3. कीटकनाशक (Pest Control)
  4. निर्बंधित(Restricted)
 4. विभाग (Category)-
  1. आपल्याकडे ४ पर्याय आहेत
  2. कंपनी(Company)
  3. एकत्र कुटुंब(Hindu Undivided Family)
  4. मालक(Proprietary)
  5. भागीदारी(Partnership)
 5. नाव (Name)-Company/firm/shop चे नाव लिहा तुम्ही ९९ अक्षरापर्यंत आणि विशेष चिन्हे टाकू शकता
फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिस पत्ता (company/firm/shop Office Address)
 1. रजिस्टर ऑफिस पत्ता(Registered office Address)-रस्त्याचे नाव किवा क्रमांक टाका तुम्ही शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे :./\ \'_")(,- टाकू शकता पूर्ण पत्ता या रकान्यामध्ये टाकू नका
 2. राज्य (State)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे राज्य निवडा
 3. जिल्हा (District)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा जिल्हा निवडा
 4. तालुका (Taluka/block)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा तालुका निवडा
 5. गाव (City/Village)-तुमच्या तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे गाव लिहा
 6. पिन कोड (Pin code)-६ आकडी पिन कोड टाका
 7. एसटीडी कोड (Std code)-१० आकडी प्रर्यंत एसटीडी कोड टाकू शकता
 8. दूरध्वनी क्रमांक (Phone No)-४४ आकडी प्रर्यंत दूरध्वनी क्रमांक टाकू शकता
 9. फॅक्स क्रमांक(Fax No)-४४ आकडी प्रर्यंत फॅक्स क्रमांक टाकू शकता
 10. मोबाईल क्रमांक(Mobile No)-१० आकडी क्रमांक टाका
 11. इमेल(Email)-इमेल टाका (i.e.ex@gmail.com)
 12. वॅट क्रमांक (VAT No)-तुमचा फर्म/कंपनी/दुकान वॅट क्रमांक टाका तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि क्रमांक टाकू शकता
 13. टॅन क्रमांक(TAN No)-तुमचा फर्म/कंपनी/दुकान टॅन क्रमांक टाका तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि क्रमांक टाकू शकता
 14. कंपनी रजिस्टर क्रमांक (Company Reg No)-तुमचा फर्म/कंपनी/दुकान कंपनी रजिस्टर क्रमांक टाका . तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि क्रमांक टाकू शकता
 15. पॅन क्रमांक-तुमचा फर्म/कंपनी/दुकान पॅन क्रमांक टाका . तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि क्रमांक टाकू शकता
अर्जदाराची माहिती (Applicant Information)
 1. अर्जदाराचे पहिले नाव (Applicants First Name)-अर्जदाराचे पहिले नाव टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ३० शब्द वापरू शकता
 2. अर्जदाराचे मधले नाव (Applicants Middle Name)-अर्जदाराचे मधले नाव टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ३० शब्द वापरू शकता
 3. अर्जदाराचे शेवटचे नाव (Applicants Last Name)-अर्जदाराचे शेवटचे नाव टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ३० शब्द वापरू शकता
 4. अर्जदाराचे वय (Applicants Age)-अर्जदाराचे वय टाका आणि तो क्रमांक च असावा.
 5. अर्जदाराचे शिक्षण (Applicants Qualification)-अर्जदाराचे शिक्षण टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ५० शब्द वापरू शकता
 6. अर्जदाराचे पद (Applicants Designation)-अर्जदाराचे पद टाका ५० शब्द वापरू शकता
 7. अर्जदाराचा पॅन क्रमांक (Applicants PAN No)-अर्जदाराचा पॅन क्रमांक टाका तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि क्रमांक टाकू शकता
 8. अर्जदाराचा युआयडी क्रमांक (Applicants UID No)-अर्जदाराचा युआयडी क्रमांक टाका तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि क्रमांक टाकू शकता
 9. कंपनी पत्त्याप्रमाणे(Same as Company Address)-जर अर्जदाराचे चा पत्ता आणि कंपनी चा सेम असेल तर , कंपनी पत्त्याप्रमाणे(Same as Company Address) निवडा . नाहीतर नवीन पत्ता(new address) निवडा आणि भरा.
 10. पत्ता (Address)-रस्त्याचे नाव किवा क्रमांक टाका तुम्ही शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे :./\ \'_")(,- टाकू शकता पूर्ण पत्ता या रकान्यामध्ये टाकू नका
 11. राज्य (State)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे राज्य निवडा
 12. जिल्हा (District)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा जिल्हा निवडा
 13. तालुका (Taluka/block)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा तालुका निवडा
 14. गाव (City/Village)-तुमच्या तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे गाव लिहा
 15. पिन कोड (Pin code)-६ आकडी पिन कोड टाका
 16. अधिकार (Authority)-Select Authority
 17. जिल्हा(District)-जिल्हा निवडा
 18. तुम्ही आधीपासूनचे युजर आहात ?(Are you existing User?)-तुम्ही आधीचे युजर असाल तर येस (Yes) निवडा नाहीतर नो(No)
 19. युजर नाव (User name)-युजरचे नाव टाका आणि त्यात शब्द,क्रमांक आणि _( underscore) आणि कमीत कमी ८ आणि जास्तीत जास्त १५ अक्षरे.
 20. पासवर्ड (Password)-पासवर्ड टाका आणि त्यात शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे वापरू (A-Z,a-z,0-9,!@#$%^&*-_) शकता आणि कमीत कमी ८ आणि जास्तीत जास्त १५ अक्षरे.
 21. निश्चित पासवर्ड (Confirm Password)-निश्चित पासवर्ड टाका
 22. (Security Code)-वरील दिलेल्या बॉक्स मधला कोड टाका आणि सबमिट बटन क्लिक करा.
5. विक्रीची जागा (Place of business(SALES)) फॉर्म येईल
 • रजिस्टर ऑफिस पत्त्याप्रमाणे(Same as registered office Address)- जर सेल पत्ता आणि रजिस्टर ऑफिस पत्ता सेम असेल तर रजिस्टर ऑफिस पत्त्याप्रमाणे(Same as registered office Address) हा पर्याय निवडा(दाखवल्याप्रमाणे) • नाहीतर नवीन पत्ता (New Address) हा पर्याय निवडा(दाखवल्याप्रमाणे)

  1. पत्ता (Address)-रस्त्याचे नाव किवा क्रमांक टाका तुम्ही शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे :./\ \'_")(,- टाकू शकता पूर्ण पत्ता या रकान्यामध्ये टाकू नका
  2. राज्य (State)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे राज्य निवडा
  3. जिल्हा (District)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा जिल्हा निवडा
  4. तालुका (Taluka/block)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा तालुका निवडा
  5. गाव (City/Village)-तुमच्या तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे गाव लिहा
  6. पिन कोड (Pin code)-६ आकडी पिन कोड टाका
  7. एसटीडी कोड (Std code)-१० आकडी प्रर्यंत एसटीडी कोड टाकू शकता
  8. दूरध्वनी क्रमांक (Phone No)-४४ आकडी प्रर्यंत दूरध्वनी क्रमांक टाकू शकता
  9. फॅक्स क्रमांक(Fax No)-४४ आकडी प्रर्यंत फॅक्स क्रमांक टाकू शकता
  10. तुम्हाला एकापेक्षा जास्त पत्ते भरायचे आहेत का?(Do you want to add more SALES Address)-तुम्हाला जर एकापेक्षा जास्त पत्ते भरायचे असतील तर येस (Yes) निवडा नाहीतर नो(No) निवडा
  सबमिट बटनवर क्लिक करा
  गोडाऊन(Place of business(STORGE)) फॉर्म येईल

  1. गोडाऊन पत्ता(Storge address)-जर स्टोरेज पत्ता आणि रजिस्टर ऑफिस पत्ता सेम असेल तर ऑफिस पत्त्याप्रमाणे(Same as registered),जर स्टोरेज पत्ता आणि सेल्स पत्ता सेम असेल तर सेल्स पत्त्याप्रमाणे(Same as Sales Address) हा पर्याय निवडा,नाहीतर नवीन पत्ता(New Address) हा पर्याय निवडा
  2. पत्ता (Address)-रस्त्याचे नाव किवा क्रमांक टाका तुम्ही शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे :./\ \'_")(,- टाकू शकता पूर्ण पत्ता या रकान्यामध्ये टाकू नका
  3. राज्य (State)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे राज्य निवडा
  4. जिल्हा (District)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा जिल्हा निवडा
  5. तालुका (Taluka/block)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा तालुका निवडा
  6. गाव (City/Village)-तुमच्या तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे गाव लिहा
  7. पिन कोड (Pin code)-६ आकडी पिन कोड टाका
  8. एसटीडी कोड (Std code)-१० आकडी प्रर्यंत एसटीडी कोड टाकू शकता
  9. दूरध्वनी क्रमांक (Phone No)-४४ आकडी प्रर्यंत दूरध्वनी क्रमांक टाकू शकता
  10. फॅक्स क्रमांक(Fax No)-४४ आकडी प्रर्यंत फॅक्स क्रमांक टाकू शकता
  11. तुम्हाला एकापेक्षा जास्त पत्ते भरायचे आहेत का?(Do you want to add more STORAGE Address?)-तुम्हाला जर एकापेक्षा जास्त पत्ते भरायचे असतील तर येस (Yes) निवडा नाहीतर नो(No) निवडा

  जबाबदार व्यक्तिची माहिती(Details of Responsible Person)फॉर्म येईल
  a.तुम्ही जर मालकाप्रमाणे(Is same as proprietor details) पर्याय निवडला तर तुम्हाला पुढील फॉर्म मिळेल.

  b. तुम्ही जर नवीन माहिती (New Details) पर्याय निवडला तर तुम्हाला पुढील फॉर्म मिळेल.

  1. जबाबदार व्यक्तिचा पत्ता (Responsible Person address)-जर जबाबदार व्यक्तिचा पत्ता आणि मालकाची माहिती सारखी असेल तर मालक माहिती (Proprietor Details) पर्याय निवडा नाहीतर नवीन माहिती (New Details) पर्याय निवडा आणि नविन पत्त्ता भरा.
  2. जबाबदार व्यक्तीचे पहिले नाव (Applicants First Name)-जबाबदार व्यक्तीचे पहिले नाव टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ३० शब्द वापरू शकता
  3. जबाबदार व्यक्तीचे मधले नाव (Applicants Middle Name)-जबाबदार व्यक्तीचे मधले नाव टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ३० शब्द वापरू शकता
  4. जबाबदार व्यक्तीचे शेवटचे नाव (Applicants Last Name)-जबाबदार व्यक्तीचे शेवटचे नाव टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ३० शब्द वापरू शकता
  5. जबाबदार व्यक्तीचे वय (Applicants Age)-जबाबदार व्यक्तीचे वय टाका आणि तो क्रमांक च असावा.
  6. जबाबदार व्यक्तीचे शिक्षण (Applicants Qualification)-जबाबदार व्यक्तीचे शिक्षण टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ५० शब्द वापरू शकता
  7. जबाबदार व्यक्तीचे पद (Applicants Designation)-जबाबदार व्यक्तीचे पद टाका ५० शब्द वापरू शकता
  8. रिजोलुशन क्रमांक (Resolution No)- रिजोलुशन क्रमांक टाका तुम्ही नबर,शब्द टाकू शकता
  9. रिजोलुशन तारीख (Resolution Date)- रिजोलुशन तारीख टाका तारीख हि (dd/mm/yyyy) दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे टाका
  10. जबाबदार व्यक्तिचा पॅन क्रमांक (Responsible Person PAN No)- जबाबदार व्यक्तिचा पॅन क्रमांक टाका तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि नंबर टाकू शकता
  11. जबाबदार व्यक्तिचा युआडी क्रमांक(Responsible Person UID No) - जबाबदार व्यक्तिचा युआडी क्रमांक टाका तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि नंबर टाकू शकता
  12. मोबाईल(Mobile No)-मोबाईल क्रमांक टाका (१० अकी )
  13. इमेल (Email)-email टाका i.e.ex@gmail.com
  14. जबाबदार व्यक्तिचा पत्ता (Responsible Person Office address)-Responsible Person Office address आणि Firm address सेम असल तर , Firm Address निवडा आणि Manager Address सेम असेल तर , Manager Address निवडा नाहीतर new address भरा
  15. पत्ता (Address)-रस्त्याचे नाव किवा क्रमांक टाका तुम्ही शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे :./\ \'_")(,- टाकू शकता पूर्ण पत्ता या रकान्यामध्ये टाकू नका
  16. राज्य (State)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे राज्य निवडा
  17. जिल्हा (District)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा जिल्हा निवडा
  18. तालुका (Taluka/block)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा तालुका निवडा
  19. गाव (City/Village)-तुमच्या तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे गाव लिहा
  20. पिन कोड (Pin code)-६ आकडी पिन कोड टाका
  21. जबाबदार व्यक्तिचा घरचा पत्ता(Responsible Person Residential address)-जबाबदार व्यक्तिचा घरचा पत्ता आणि फर्म पत्ता सेम असल तर , फर्म पत्ता (Firm Address) निवडा आणि (Manager Address)व्यवस्थापकाप्रमाणे सेम असेल तर ,व्यवस्थापक पत्ता (Manager Address) निवडा नाहीतर नवीन पत्ता (new address) भरा
  22. पत्ता (Address)-रस्त्याचे नाव किवा क्रमांक टाका तुम्ही शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे :./\ \'_")(,- टाकू शकता पूर्ण पत्ता या रकान्यामध्ये टाकू नका
  23. राज्य (State)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे राज्य निवडा
  24. जिल्हा (District)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा जिल्हा निवडा
  25. तालुका (Taluka/block)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा तालुका निवडा
  26. गाव (City/Village)-तुमच्या तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे गाव लिहा
  27. पिन कोड (Pin code)-६ आकडी पिन कोड टाका
  28. तुम्हाला एकापेक्षा जास्त जबाबदार व्यक्ती टाकायच्या आहेत का?(Do you want to add more Responsible Person?)-जर तुम्हाला एकापेक्षा जास्त जबाबदार व्यक्ती टाकायच्या असतील तर येस(Yes) पर्याय निवडा नाहीतर नो(No) निवडा
  29. सबमिट बटणावर क्लिक करा


  7.इतर परवान्याबद्दल माहिती (Details of Other License) फॉर्म येईल


  8.खताच्या पुरवठ्याचा स्रोताची माहिती (Source of Supply Fertiliser Detail) फॉर्म येईल


  1. उत्पादकाचे नाव (Manufacturer Name)-उत्पादकाचे नाव ९९ अक्षरापर्यंत टाकू शकता
  2. उत्पादक परवाना क्रमांक(Manufacturer Licence No)-उत्पादक परवाना क्रमांक टाका आणि ज्यात तुम्ही क्रमांक,शब्द , विशेष चिन्हे / \ जास्तीत जास्त २५ शब्द टाकू शकता
  3. किरकोळ विक्रेता (Dealer Name)-किरकोळ विक्रेत्याचे नाव ९९ अक्षरापर्यंत टाकू शकता
  4. किरकोळ विक्रेता परवाना क्रमांक (Dealer Licence No)-किरकोळ विक्रेता परवाना क्रमांक टाका आणि ज्यत तुम्ही क्रमांक,शब्द , विशेष चिन्हे / \ जास्तीत जास्त २५ शब्द टाकू शकता
  5. तुम्हाला एकापेक्षा जास्त स्रोताची माहिती भरायाची आहे का?(Do you want to add more Source of Supply?)-जर तुम्हाला एकापेक्षा जास्त स्रोत टाकयचे असतील तर येस(Yes) पर्याय निवडा नाहीतर नो (No) निवडा
  9.
 • रक्कम माहिती(payment details) नावाचा फॉर्म मिळेल


 • डीडी क्रमांक,तारीख,कोणत्या बँकचा आहे आणि रक्कम टाका आणि सबमिट बटन वर क्लिक करा
 • 10.तुम्हाला कागदपत्राची यादी मिळेल


  जी कागदपत्रे अर्जबरोबर सबमिट करायची आहेत ती निवडा आणि सबमिट बटन वर क्लिक करा.

  11. तुम्हाला निश्चित अर्जदाराची माहिती मिळेल (conformation application details)


 • अर्जावरची माहिती निश्चित करा (Confirm your Application Details)- भरलेली सर्व माहिती चेक करा तुम्हाला माहिती बदलायची असेल तर (modify) बटनवर क्लिक करा किंवा नवीन भरायची असेल तर (add) बटनवर क्लिक करा आणि सबमिट बटनवर क्लिक करा
 • (confirm) बटनवर क्लिक करा

  12.


 • तुमचा अर्ज क्रमांक नोट करून ठेवा