A)नवीन उत्पादक विक्रेता कीटकनाशकाच्या(new manfacture insecticides) परवान्यासाठी अर्ज करा
1.उत्पादक विक्रेता परवाना(Manufacture License) वर क्लिक करा जे वेलकम पेजवर कीटकनाशकाच्याभागामध्ये आहे
2. तुम्हाला कागदपत्रांची यादी दिसेल जी ऑन-लाइन(online) परवान्यासाठी अर्ज सबमिट करण्यासाठी लागते


3.सबमिट बटन वर क्लिक करा
तुम्हाला पुढील फॉर्म दिसेल


 1. अर्जाची तारीख हि त्याच दिवसाची असेल
 2. नवीन (New Comer)-जर तुमच्याकडे महाराष्ट्र सरकारने दिलेला (issue) परवाना असेल तर नो (No) वर क्लिक करा नाहीतर येस(Yes) वर क्लिक करा.
 3. फर्म/कंपनी/दुकान प्रकार (Firm/company/shop type)
   -कृपया खालीलपेकी एक निवडा:
  1. सरकारी(Government)
  2. सरकारच्या अधिपत्याखाली(Govt Undertaking)
  3. खाजगी(Private)
  4. सहकारी(Co Operative)
  5. कृषी सेवा केंद्र(Agro Service Center)
 4. परवान्याचा हेतू (Purpose of License)
   -कृपया खालीलपैकी परवान्याचा हेतू निवडा:
  1. कृषी (Agriculture)
  2. गृहस्थ (House Hold)
  3. कीटकनाशक (Pest Control)
  4. निर्बंधित(Restricted)
 5. विभाग (Category)-
  1. आपल्याकडे ४ पर्याय आहेत
  2. कंपनी(Company)
  3. एकत्र कुटुंब(Hindu Undivided Family)
  4. मालक(Proprietary)
  5. भागीदारी(Partnership)
 6. नाव (Name)-Company/firm/shop चे नाव लिहा तुम्ही ९९ अक्षरापर्यंत आणि विशेष चिन्हे टाकू शकता
फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिस पत्ता (company/firm/shop Office Address)
 1. रजिस्टर ऑफिस पत्ता(Registered office Address)-रस्त्याचे नाव किवा क्रमांक टाका तुम्ही शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे :./\ \'_")(,- टाकू शकता पूर्ण पत्ता या रकान्यामध्ये टाकू नका
 2. राज्य (State)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे राज्य निवडा
 3. जिल्हा (District)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा जिल्हा निवडा
 4. तालुका (Taluka/block)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा तालुका निवडा
 5. गाव (City/Village)-तुमच्या तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे गाव लिहा
 6. पिन कोड (Pin code)-६ आकडी पिन कोड टाका
 7. एसटीडी कोड (Std code)-१० आकडी प्रर्यंत एसटीडी कोड टाकू शकता
 8. दूरध्वनी क्रमांक (Phone No)-४४ आकडी प्रर्यंत दूरध्वनी क्रमांक टाकू शकता
 9. फॅक्स क्रमांक(Fax No)-४४ आकडी प्रर्यंत फॅक्स क्रमांक टाकू शकता
 10. मोबाईल क्रमांक(Mobile No)-१० आकडी क्रमांक टाका
 11. इमेल(Email)-इमेल टाका (i.e.ex@gmail.com)
 12. वॅट क्रमांक (VAT No)-तुमचा फर्म/कंपनी/दुकान वॅट क्रमांक टाका तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि क्रमांक टाकू शकता
 13. टॅन क्रमांक(TAN No)-तुमचा फर्म/कंपनी/दुकान टॅन क्रमांक टाका तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि क्रमांक टाकू शकता
 14. कंपनी रजिस्टर क्रमांक (Company Reg No)-तुमचा फर्म/कंपनी/दुकान कंपनी रजिस्टर क्रमांक टाका . तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि क्रमांक टाकू शकता
 15. पॅन क्रमांक-तुमचा फर्म/कंपनी/दुकान पॅन क्रमांक टाका . तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि क्रमांक टाकू शकता
अर्जदाराची माहिती (Applicant Information)
 1. अर्जदाराचे पहिले नाव (Applicants First Name)-अर्जदाराचे पहिले नाव टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ३० शब्द वापरू शकता
 2. अर्जदाराचे मधले नाव (Applicants Middle Name)-अर्जदाराचे मधले नाव टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ३० शब्द वापरू शकता
 3. अर्जदाराचे शेवटचे नाव (Applicants Last Name)-अर्जदाराचे शेवटचे नाव टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ३० शब्द वापरू शकता
 4. अर्जदाराचे वय (Applicants Age)-अर्जदाराचे वय टाका आणि तो क्रमांक च असावा.
 5. अर्जदाराचे शिक्षण (Applicants Qualification)-अर्जदाराचे शिक्षण टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ५० शब्द वापरू शकता
 6. अर्जदाराचे पद (Applicants Designation)-अर्जदाराचे पद टाका ५० शब्द वापरू शकता
 7. अर्जदाराचा पॅन क्रमांक (Applicants PAN No)-अर्जदाराचा पॅन क्रमांक टाका तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि क्रमांक टाकू शकता
 8. अर्जदाराचा युआयडी क्रमांक (Applicants UID No)-अर्जदाराचा युआयडी क्रमांक टाका तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि क्रमांक टाकू शकता
 9. कंपनी पत्त्याप्रमाणे(Same as Company Address)-जर अर्जदाराचे चा पत्ता आणि कंपनी चा सेम असेल तर , कंपनी पत्त्याप्रमाणे(Same as Company Address) निवडा . नाहीतर नवीन पत्ता(new address) निवडा आणि भरा.
 10. पत्ता (Address)-रस्त्याचे नाव किवा क्रमांक टाका तुम्ही शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे :./\ \'_")(,- टाकू शकता पूर्ण पत्ता या रकान्यामध्ये टाकू नका
 11. राज्य (State)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे राज्य निवडा
 12. जिल्हा (District)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा जिल्हा निवडा
 13. तालुका (Taluka/block)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा तालुका निवडा
 14. गाव (City/Village)-तुमच्या तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे गाव लिहा
 15. पिन कोड (Pin code)-६ आकडी पिन कोड टाका
 16. अधिकार (Authority)-Select Authority
 17. जिल्हा(District)-जिल्हा निवडा
 18. तुम्ही आधीपासूनचे युजर आहात ?(Are you existing User?)-तुम्ही आधीचे युजर असाल तर येस (Yes) निवडा नाहीतर नो(No)
 19. युजर नाव (User name)-युजरचे नाव टाका आणि त्यात शब्द,क्रमांक आणि _( underscore) आणि कमीत कमी ८ आणि जास्तीत जास्त १५ अक्षरे.
 20. पासवर्ड (Password)-पासवर्ड टाका आणि त्यात शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे वापरू (A-Z,a-z,0-9,!@#$%^&*-_) शकता आणि कमीत कमी ८ आणि जास्तीत जास्त १५ अक्षरे.
 21. निश्चित पासवर्ड (Confirm Password)-निश्चित पासवर्ड टाका
 22. (Security Code)-वरील दिलेल्या बॉक्स मधला कोड टाका आणि सबमिट बटन क्लिक करा.
 23. Manfactruing Premises(POM) फॉर्म दिसेल


4.उत्पादन परिसर (Manfacturing Premises)
 1. जर उत्पादनाचा पत्ता आणि रजिस्टर ऑफिस पत्ता सेम असेल तर (Same as registered office Address) हा पर्याय निवडा नाहीतर (new address) पर्याय निवडा आणि नवीन पत्ता भरा
 2. पत्ता (Address)-रस्त्याचे नाव किवा क्रमांक टाका तुम्ही शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे :./\ \'_")(,- टाकू शकता पूर्ण पत्ता या रकान्यामध्ये टाकू नका
 3. राज्य (State)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे राज्य निवडा
 4. जिल्हा (District)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा जिल्हा निवडा
 5. तालुका (Taluka/block)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा तालुका निवडा
 6. गाव (City/Village)-तुमच्या तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे गाव लिहा
 7. पिन कोड (Pin code)-६ आकडी पिन कोड टाका
 8. एसटीडी कोड (Std code)-१० आकडी प्रर्यंत एसटीडी कोड टाकू शकता
 9. दूरध्वनी क्रमांक (Phone No)-४४ आकडी प्रर्यंत दूरध्वनी क्रमांक टाकू शकता
 10. फॅक्स क्रमांक(Fax No)-४४ आकडी प्रर्यंत फॅक्स क्रमांक टाकू शकता
 11. सबमिट बटणावर क्लिक करा तुम्हाला कीटकनाशके उत्पादनाचा माहिती (Details of Insecticides to be manufactured) फॉर्म दिसेल


 1. तांत्रिक नाव (Technical Name) -तांत्रिक नाव टाका ५० शब्द वापरू शकता
 2. ट्रेडचे नाव (Trade Name)-ट्रेडचे नाव टाका शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे वापरू (!@#$%^&*-_) शकता(९९ अक्षरापर्यंत )
 3. (Formulation Type)-Formulationचा चा प्रकार टाका १० शब्द वापरू शकता
 4. (ai%) -aiचे टक्केवारी टाका आणि तो क्रमांक असावा
 5. (RC No)-RC No टाका , शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे वापरू (,)( ./-) शकता(९९ अक्षरापर्यंत )
 6. दिलेली तारीख(Date of issue)-दिलेली तारीख टाका तारीख हि (dd/mm/yyyy) दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे टाका RC चा विभाग निवडा
 7. वैधता(Validity Date)-वैधता तारीख टाका तारीख हि (dd/mm/yyyy) दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे टाका
 8. तुम्हाला एकापेक्षा जास्त कीटकनाशके भरायचे आहेत का?(Do you want to add more Insecticides?)-जर तुम्हाला एकापेक्षा जास्त कीटकनाशके टाकयचे असतील तर येस (Yes) पर्याय निवडा नाहीतर नो (No) निवडा
 9. तुम्हाला मान्यता माहिती (details of Endorsement) फॉर्म दिसेल


 • तुम्हाला भरायचे आहे का?(Do you want to add?)-जर तुम्हाला खरेदीविक्री मान्यता माहिती (endorsement details of marketing) भरायची असेल तर खरेदीविक्री(marketing) पर्याय निवडा .जर तुम्हाला किरकोळ काम(endorsement details of job work) टाकायचे असतील तर ,(job work) हा पर्याय निवडा.नाहीतर No निवडा .
 • तुम्ही खरेदीविक्री(markting) निवडल तर पुढील फॉर्म दिसेल


 • तुम्ही किरकोळ काम(jobwork) निवडल तर पुढील फॉर्म दिसेल


 • 6.इमपिसिबी आणि डीआयसी माहिती(Details of MPCB and DIC Certificate) फॉर्म दिसेल

  1. इमपिसिबी अनुमति क्रमांक(MPCB Consent to operate No)-इमपिसिबी क्रमांक टाका, इमपिसिबी क्रमांकामध्ये शब्द ,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे ().,/- आणि ५० अक्षरापर्यंत असावा
  2. इमपिसिबी अनुमति तारीख(MPCB Consent Date)-इमपिसिबी अनुमति तारीख टाका तारीख हि (dd/mm/yyyy) दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे टाका
  3. इमपिसिबी अनुमति वैधता(MPCB Consent valid up to)-इमपिसिबी अनुमति वैधता तारीख टाका तारीख हि (dd/mm/yyyy) दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे टाका
  4. डीआयसी क्रमांक(DIC No)-डीआयसी क्रमांक टाका, शब्द ,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे ().,/- आणि ५० अक्षरापर्यंत असावा
  5. दिलेली तारीख(Date of Issue)-दिलेली तारीख टाका तारीख हि (dd/mm/yyyy) दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे टाका
  6. वैधता तारीख (Validity Date)-वैधता तारीख टाका तारीख हि (dd/mm/yyyy) दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे टाका
  7.सबमिट वर क्लिक केल्यावर तंत्र नोकरवर्ग माहिती(details of experts staff) फॉर्म दिसेल


  1. तंत्र नोकरवर्गाचा पत्ता (Experts staff address) -जर तंत्र नोकरवर्गाचा पत्ता आणि मालकाचा पत्ता सेम असेल तर मालकाची माहिती (Proprietor Details) हा पर्याय निवडा नाहीतर नवीन माहिती (New Details) पर्याय निवडा आणि नवीन पत्ता भरा
  2. तंत्र नोकरवर्गाचे पहिले नाव (Experts staff First Name) - तंत्र नोकरवर्गाचे पहिले नाव टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ३० शब्द वापरू शकता
  3. तंत्र नोकरवर्गाचे मधले नाव(Experts staff Middle Name) - तंत्र नोकरवर्गाचे मधले नाव टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ३० शब्द वापरू शकता
  4. तंत्र नोकरवर्गाचे शेवटचे नाव(Experts staff Last Name)- तंत्र नोकरवर्गाचे शेवटचे नाव टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ३० शब्द वापरू शकता
  5. तंत्र नोकरवर्गाचे वय (Experts staff's Age) - तंत्र नोकरवर्गाचे वय टाका आणि तो क्रमांक च असावा
  6. तंत्र नोकरवर्गाचे शिक्षण (Experts staff Qualification) - तंत्र नोकरवर्गाचे शिक्षण टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ५० शब्द वापरू शकता
  7. तंत्र नोकरवर्गाचे पद (Experts staff Designation)- तंत्र नोकरवर्गाचे पद टाका ५० शब्द वापरू शकता
  8. तंत्र नोकरवर्गाचा पॅन क्रमांक(Experts staff PAN No) - तंत्र नोकरवर्गाचा पॅन क्रमांक टाका तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि क्रमांक टाकू शकता
  9. तंत्र नोकरवर्गाचा युआडी क्रमांक(Experts staff UID No)-तंत्र नोकरवर्गाचा युआडी क्रमांक टाका तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि क्रमांक टाकू शकता
  10. तंत्र नोकरवर्गाचा मोबाईल क्रमांक(Mobile No)-१० आकडी मोबाईल क्रमांक टाका
  11. ईमेल (Email)-email टाका i.e.ex@gmail.com
  12. अनुभव (Experience)-अनुभव टाका आणि क्रमांक असावा
  13. तंत्र नोकरवर्गाचा ऑफिस पत्ता (Experts staff Office address)-तंत्र नोकरवर्गाचा ऑफिस पत्ता आणि फर्म पत्ता सेम असेल तर फर्म पत्ता(Firm Address) पर्याय निवडा आणि मालकाच्यापत्त्यासारखा असेल तर मालक पत्ता (Proprietor Address) निवडा .नाहीतर नवीन पत्ता(new address) पर्याय निवडा आणि नवीन पत्ता भरा
  14. पत्ता (Address)-रस्त्याचे नाव किवा क्रमांक टाका तुम्ही शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे :./\ \'_")(,- टाकू शकता पूर्ण पत्ता या रकान्यामध्ये टाकू नका
  15. राज्य (State)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे राज्य निवडा
  16. जिल्हा (District)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा जिल्हा निवडा
  17. तालुका (Taluka/block)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा तालुका निवडा
  18. गाव (City/Village)-तुमच्या तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे गाव लिहा
  19. पिन कोड (Pin code)-६ आकडी पिन कोड टाका
  20. तंत्र नोकरवर्गाचा घरचा पत्ता (Experts staff Residential address)-ंत्र नोकरवर्गाचा घरचा पत्ता आणि फर्मचा पत्ता सारखा असेल तर फर्म पत्ता (Firm Address) पर्याय निवडा आणि मालकाच्यापत्त्यासारखा असेल तर मालक पत्ता (Proprietor Address) निवडा नाहीतर नवीन पत्ता (new address) पर्याय निवडा आणि नवीन पत्ता भरा
  21. पत्ता (Address)-रस्त्याचे नाव किवा क्रमांक टाका तुम्ही शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे :./\ \'_")(,- टाकू शकता पूर्ण पत्ता या रकान्यामध्ये टाकू नका
  22. राज्य (State)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे राज्य निवडा
  23. जिल्हा (District)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा जिल्हा निवडा
  24. तालुका (Taluka/block)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा तालुका निवडा
  25. गाव (City/Village)-तुमच्या तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे गाव लिहा
  26. पिन कोड (Pin code)-६ आकडी पिन कोड टाका
  27. तुम्हाला एकापेक्षा जास्त तंत्र नोकरवर्ग भरायचे आहेत का?(Do you want to add more Experts staff?)-जर तुम्हाला एकापेक्षा जास्त तंत्र नोकरवर्ग भरायचे असतील तर येस (Yes) पर्याय निवडा नाहीतर नो(No) निवडा
  8. जबाबदार व्यक्तिची माहिती(Details of Responsible Person)फॉर्म येईल
  a.तुम्ही जर मालकाप्रमाणे(Is same as proprietor details) पर्याय निवडला तर तुम्हाला पुढील फॉर्म मिळेल.

  b. तुम्ही जर नवीन माहिती (New Details) पर्याय निवडला तर तुम्हाला पुढील फॉर्म मिळेल.

  1. जबाबदार व्यक्तिचा पत्ता (Responsible Person address)-जर जबाबदार व्यक्तिचा पत्ता आणि मालकाची माहिती सारखी असेल तर मालक माहिती (Proprietor Details) पर्याय निवडा नाहीतर नवीन माहिती (New Details) पर्याय निवडा आणि नविन पत्त्ता भरा.
  2. जबाबदार व्यक्तीचे पहिले नाव (Applicants First Name)-जबाबदार व्यक्तीचे पहिले नाव टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ३० शब्द वापरू शकता
  3. जबाबदार व्यक्तीचे मधले नाव (Applicants Middle Name)-जबाबदार व्यक्तीचे मधले नाव टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ३० शब्द वापरू शकता
  4. जबाबदार व्यक्तीचे शेवटचे नाव (Applicants Last Name)-जबाबदार व्यक्तीचे शेवटचे नाव टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ३० शब्द वापरू शकता
  5. जबाबदार व्यक्तीचे वय (Applicants Age)-जबाबदार व्यक्तीचे वय टाका आणि तो क्रमांक च असावा.
  6. जबाबदार व्यक्तीचे शिक्षण (Applicants Qualification)-जबाबदार व्यक्तीचे शिक्षण टाका तुम्ही स्पेशल चिन्हे . () आणि ५० शब्द वापरू शकता
  7. जबाबदार व्यक्तीचे पद (Applicants Designation)-जबाबदार व्यक्तीचे पद टाका ५० शब्द वापरू शकता
  8. रिजोलुशन क्रमांक (Resolution No)- रिजोलुशन क्रमांक टाका तुम्ही नबर,शब्द टाकू शकता
  9. रिजोलुशन तारीख (Resolution Date)- रिजोलुशन तारीख टाका तारीख हि (dd/mm/yyyy) दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे टाका
  10. जबाबदार व्यक्तिचा पॅन क्रमांक (Responsible Person PAN No)- जबाबदार व्यक्तिचा पॅन क्रमांक टाका तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि नंबर टाकू शकता
  11. जबाबदार व्यक्तिचा युआडी क्रमांक(Responsible Person UID No) - जबाबदार व्यक्तिचा युआडी क्रमांक टाका तुम्ही ३० अक्षरापर्यंत आणि नंबर टाकू शकता
  12. मोबाईल(Mobile No)-मोबाईल क्रमांक टाका (१० अकी )
  13. इमेल (Email)-email टाका i.e.ex@gmail.com
  14. जबाबदार व्यक्तिचा पत्ता (Responsible Person Office address)-Responsible Person Office address आणि Firm address सेम असल तर , Firm Address निवडा आणि Manager Address सेम असेल तर , Manager Address निवडा नाहीतर new address भरा
  15. पत्ता (Address)-रस्त्याचे नाव किवा क्रमांक टाका तुम्ही शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे :./\ \'_")(,- टाकू शकता पूर्ण पत्ता या रकान्यामध्ये टाकू नका
  16. राज्य (State)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे राज्य निवडा
  17. जिल्हा (District)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा जिल्हा निवडा
  18. तालुका (Taluka/block)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा तालुका निवडा
  19. गाव (City/Village)-तुमच्या तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे गाव लिहा
  20. पिन कोड (Pin code)-६ आकडी पिन कोड टाका
  21. जबाबदार व्यक्तिचा घरचा पत्ता(Responsible Person Residential address)-जबाबदार व्यक्तिचा घरचा पत्ता आणि फर्म पत्ता सेम असल तर , फर्म पत्ता (Firm Address) निवडा आणि (Manager Address)व्यवस्थापकाप्रमाणे सेम असेल तर ,व्यवस्थापक पत्ता (Manager Address) निवडा नाहीतर नवीन पत्ता (new address) भरा
  22. पत्ता (Address)-रस्त्याचे नाव किवा क्रमांक टाका तुम्ही शब्द,क्रमांक आणि विशेष चिन्हे :./\ \'_")(,- टाकू शकता पूर्ण पत्ता या रकान्यामध्ये टाकू नका
  23. राज्य (State)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे राज्य निवडा
  24. जिल्हा (District)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा जिल्हा निवडा
  25. तालुका (Taluka/block)-तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचा तालुका निवडा
  26. गाव (City/Village)-तुमच्या तुमच्या फर्म/कंपनी/दुकान ऑफिसचे गाव लिहा
  27. पिन कोड (Pin code)-६ आकडी पिन कोड टाका
  28. तुम्हाला एकापेक्षा जास्त जबाबदार व्यक्ती टाकायच्या आहेत का?(Do you want to add more Responsible Person?)-जर तुम्हाला एकापेक्षा जास्त जबाबदार व्यक्ती टाकायच्या असतील तर येस(Yes) पर्याय निवडा नाहीतर नो(No) निवडा
  29. सबमिट बटणावर क्लिक करा


  9.पेमेंट(रक्कम)माहिती (Payment Details)
 • रक्कम माहिती(payment details) नावाचा फॉर्म मिळेल


 • डीडी क्रमांक,तारीख,कोणत्या बँकचा आहे आणि रक्कम टाका आणि सबमिट बटन वर क्लिक करा
 • सबमिट बटनवर क्लिक करा

 • 10.तुम्हाला कागदपत्राची यादी मिळेल


  Select All-जी कागदपत्रे अर्जबरोबर सबमिट करायची आहेत ती निवडा आणि सबमिट बटन वर क्लिक करा.
  11.अर्जदाराची निश्चित माहिती (Conformation of application details)


  12.Reference number


 • तुमचा अर्ज क्रमांक नोट करून ठेवा